Tarvitsetko uusi biolämpösysteemi?

Pyydä tarjous

Helppo

Nykyaikainen tekniikka helpottaa lämmitystä ja ylläpitoa. ETA on Euroopan johtava biopolttoainekattilavalmistaja ja panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen.

Puu-, pelletti- ja hakekattilat ovat täysautomaattisia ja niissä on automaattinuohous ja -tuhkanpoisto . Kauko-ohjauksen avulla voit säätää lämpötilaa ja asetuksia sijainnistasi riippumatta joko kattilasi kosketusnäytön tai älylaitteesi kautta.

Varmatoiminen

Biopolttoainekattila on 100% takapalosuojattu. ETA on kehittänyt ilmatiiviin sulkusyöttimen, joka yhdistettynä patentoituun, perinteisistä ratkaisuista eroavaan toimintatapaan, ehkäisee avoimen yhteyden muodostumisen polttokammion ja polttoainevaraston välille. Kuumat kaasut eivät pääse ruuvikuljettimeen ja siten takapalon vaaraa ei ole.

Taloudellinen

Tehosta lämmitysjärjestelmääsi ja säästä jopa 80 % energiakuluistasi. Kreikkalainen kirjain “η”, joka lausutaanetatarkoittaa tehokkuutta. Puu-, pelletti- ja hakekattiloissa on korkea hyötysuhde ja alhainen virrankulutus. ETA käyttää huippulaatuisia hammaspyöriä, joiden ansiosta ruuvikuljettimien tehokkuus on yli 95%. Hammaspyörien ja kuljetusruuvien yhteistoiminnan ansiosta virrankulutus on jopa 30% kilpailijoita alhaisempi.

Ympäristöystävällinen

Alenna energiakustannuksiasi ja tue samalla kestävää kehitystä. Puuta poltettaessa vapautuu pieniä määriä hiilidioksidia ja vesihöyryä, jotka yhdessä auringon energian kanssa auttavat uusia puita kasvamaan. Uusiutuvien energialähteiden, kuten hakkeen, pellettien ja puun polttaminen on osa luonnon kiertokulkua ja siten ilmastoneutraali lämmitystapa. Ruotsin Energiavirasto on todennut, että ETA:n kattiloiden hiilimonoksidi (CO)- ja hiukkaspäästöt ovat markkinoiden matalimmat.

Biopolttoaine on usein lähituotettua ja valmistetaansuurelta osin metsien hakkuujätteistä. Kun käytämme olemassa olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla, saamme edullista polttoainetta, kuten haketta, pellettejä ja puuta. Nämä polttoaineet yhdessä kattilan korkean hyötysuhteen kanssa laskevat energiakustannuksia jopa 80 %.

Yritystenja kiinteistöjeneri ympäristöluokituksissa ja -sertifikaateissa on usein vaatimus vähentää hiilidioksidipäästöjä, tehostaa energiankulutusta ja valita uusiutuvia energialähteitä.

Hakekattila ETA Hack

Karkea teollisuushake poltetaan kaikkein turvallisimmin ja korkeimmalla hyötysuhteella ETA:n hakekattilassa. Täysautomaattinen hakekattila suorittaa tuhkanpoiston, polttoaineensyötön, tulen sytyttämisen ja sammuttamisen sekä lämpötilan säädön automaattisesti. Hakekattila toimitetaan 20-500kW tehoisena tehontarpeestasi riippuen.

Hakekattila ETA Hack

ETA on kehittänyt ilmatiiviin sulkusyöttimen, joka yhdistettynä patentoituun, perinteisistä ratkaisuista eroavaan toimintatapaan, ehkäisee avoimen yhteyden muodostumisen polttokammion ja polttoainevaraston välille. Kuumat kaasut eivät pääse ruuvikuljettimeen ja siten takapalon vaaraa ei ole.

Sulkusyötin käsittelee haketta P45-kokoon asti ongelmitta. Sulkusyötin katkaisee pitkät puukappaleet vaihdettavalla, erikoisvahvalla terällä. Stokerin moottori ohjaa ruuvia ja sulkusyötintä samanaikaisesti, minkä ansiosta saavutetaan huippuluokan turvallisuus ja erittäin matala virrankulutus.

Hakekattiloissa, joissa on perinteinen ilmapuhallin, palopelti tai polttoainekuljetus suoraan tulipesään, on korkea riski takapaloille ja ympäristölle aiheutuville suurille vahingoille. Ilmatiiviin sulkusyöttimen kanssa ei tarvita perinteistä ilmapuhallinta, sillä ETA käyttää alipainepuhallinta ja polttokammiossa tarvittavaa ilmaa säädellään automaattisesti ensiö- ja toisioilmasyöttöaukoista. Poltto tapahtuu alipaineen alla, jottei polttokammiossa syntyisi kaasu- tai pölyräjähdyksiä.

Korkea laatu ja helppokäyttöisyys ovat ETA:n tuotteiden tunnusmerkkejä. Täysautomaattinen käyttö suorittaa tuhkanpoiston, nuohouksen, polttoaineensyötön, tulen sytyttämisen ja sammuttamisen sekä lämpötilan säädön automaattisesti.

Automaattinen polttoaineenkuljetusjärjestelmä

Polttoaineensyötössä voi käyttää niveljousipurkainta. Saranajouset kiertävät polttoainevarastossa ja kaapivat polttoaineen ruuviin, joka kuljettaa hakkeen polttokammioon.

Automaattinen sytytys

Keraaminen polttokammio on lyhyiden palotaukojen jälkeen yhä niin kuuma, että syötettävä polttoaine syttyy kuumuudesta automaattisesti. Pidemmän palotauon jälkeen sytytyspuhallin käynnistyy automaattisesti ja sytyttää polttoaineen.

Automaattinen nuohous ja tuhkanpoisto

Suurin mahdollinen teho saavutetaan ainoastaan puhtailla lämmönvaihtimilla, siksi lämmönvaihtimien nuohous ja tuhkanpoisto on automatisoitu. Hake kuljetetaan arinan päälle ja valmiin polton jälkeen arina kääntyy kääntyy 90° puhdistaen lämmönvaihtimen tuhkasta. Kaksi moottoroitua kuljetusruuvia siirtävät tuhkan arinan alapuolelta jalämmönvaihtimien alla sijaitsevasta kammiosta helposti irrotettavaan tuhkalaatikkoon kattilan etuosaan.

Lämmönvaihtimen nuohous tapahtuu moottoroiduilla turbulaattorijousilla.

Automaattinen ohjaus ja vianetsintä

Hakekattilan ohjausjärjestelmä vastaanottaa tietoja kaikilta kattilan toiminnoilta ja prosesseilta. Laitteen pysähtyessä käynnistyy automaattinen vianetsintä. Moottoreiden virrankulutusvalvonta huomaa mahdolliset syöttöhäiriöt välittömästi. Silloin kuljetusjärjestelmä reagoi automaattisesti ja peruuttaa kuljetinruuvia. Tämä toistuu tarvittaessa jopa kolme kertaa. Samaan aikaan niveljousipurkain pysähtyy kytkimellä, jolloin moottorin kaikki teho voidaan käyttää puun, tai jopa kivien aiheuttaman tukoksen poistamiseen. Ongelman jatkuessa hakekattila sammuu ja käyttäjälle lähetetään ilmoitus virheestä. Ilmoituksessa käy ilmi virheen luonne ja ohjeet ongelman ratkaisemiseksi.

Optimoitu poltto

Poltettaessa lambda-anturi mittaa savukaasujen happipitoisuuden ja lähettää signaaleja ohjausjärjestelmälle. Ohjausjärjestelmä säätelee ensiö- ja toisioilmaa kahden toimilaitteen kautta sekä savukaasupuhaltimen kierroslukua. Kuljetusjärjestelmä säätää sen jälkeen polttokammioon kuljetettavan polttoaineen määrän optimaalisen polton saavuttamiseksi puulajista ja tehosta riippumatta.

Lämpöjärjestelmä
Hakekattila ETA Hack on yhteensopiva kaikkien vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien kanssa, niin modernien kuin vanhempienkin. Lämpöpatterit, lattialämmitykset, ilmalämpöjärjestelmät ja aurinkokeräimet voi integroida ohjausjärjestelmään.

Ohjausjärjestelmän perusvarusteet
Puskurivaraaja (voidaan ohjata jopa kolmea varaajaa)
Puskurivaraajien lataus tapahtuu lämmön tarpeessa, minkä ansiosta laite on tehokkaampi ja käynnistysten määrä vähenee.

Aurinkokeräimet
Ohjausjärjestelmä yhdistää aurinkopaneelit ja hakekattilan. Aurinkoisina päivinä aurinkokeräin varastoi energiaa puskurivaraajaan. Tuolloin hakekattila on standby-tilassa kunnes aurinkokeräin lakkaa toimittamasta lämpöä, ja hakekattila käynnistyy automaattisesti täyttääkseen lämpöjärjestelmän tarpeen.

Lämmityspiirit
Talon, verstaan tai teollisuustilan lämpöjärjestelmää säädetään sääohjauksella, joka sopeuttaa sisälämpötilaa ulkolämpötilan mukaan. Viikko-ohjelmat ja ajoitetut ohjelmat voi tarpeen mukaan ottaa käyttöön. On myös mahdollista luoda asetus, jonka avulla lämpötila laskee öisin. Asetusten säätäminen onnistuu kattilan kosketusnäytön kautta tai verkkoyhteyden kautta älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Muuta asetuksia, tarkista puskurivaraajan lämpötila tai minkä lämpötilan lämpöjärjestelmä vaatii olinpaikastasi riippumatta.

Biopolttoaine on usein lähituotettua ja valmistetaan suurin osin metsien hakkuujäämistä/-tähteistä. Optimoimalla käytössä olevat resurssimme, voimme luoda hintansa arvoista polttoainetta, kuten haketta. Polttoainetta, joka yhdessä kattilan korkean hyötysuhteen kanssa laskee sähkökustannuksia jopa 80 %.

Hintavertailu

Alta löydät polttoainekustannusvertailun öljykattilan ja ETA Hakekattilan välillä. Lämmöntuotto on mitoitettu kolmelle rakennukselle, joiden kokonaispinta-ala on 700 neliömetriä. Vuoden aikana kuluu 10 kuutiometriä öljyä tai 120 kuutiometriä haketta.

Samalla energiankulutuksella eroksi muodostuu noin 9700€ vuodessa ALV mukaanlukien.

Puuhakkeen ja öljyn hinta saattaa vaihdella. Hintavertailussa käytetään metsähaketta, jonka kosteuspitoisuus on 25%. Huomioi, että kyseessä on esimerkki (laskelma tehtiin 2015-06-01).

Pellettikattila ETA PU/PC

Ruotsin Energiaviraston testeissä tuloksena oli, että ETA Pellettikattilalla on korkein hyötysuhde niin täysteholla kuin ostatehollakin verrattuna 10:een muuhun pellettikattilaan.

Testissä kävi myös ilmi, että ETA:n pellettikattilalla on matalimmat hiilimonoksidi- ja pölypäästöt.

Pellettikattilasta on kaksi mallia, ETA PU ja ETA PC. ETA PU on pienempi malli ja sen saa 7, 11 ja 15 kW tehoisena. Vaikka ETA PC on hieman suurempi, niin sitä voidaan toimittaa 20-105 kW tehoisena.

Pellettikattila ETA PU/PC

Pellettikattila on täydellisesti varustettu kaikella tarvittavalla, taatakseen varman käytön. Kaikki ETA:n biopolttoainekattilat ovat täysautomaattisia, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että sytytys ja sammutus sekä nuohous sekä tuhkanpoisto käy automaattisesti.

Pellettikattilan voi asettaa melkein mihin tahansa kiinteistössä. Tämä on mahdollista, sillä kattila käyttää ulkoilmaa palotapahtumaan huoneen ilman sijaan. Pellettivaraston ei tarvitse olla suoraan yhteydessä pellettikattilaan, vaan varaston voi asettaa esim. kellariin, ullakolle tai lisärakennukseen. On myös mahdollista säilyttää pellettejä maahan kaivetussa tankissa tai säkkisiilossa. Sen jälkeen pelletit kuljetetaan automaattisesti kahden taipuisan letkun kautta kattilan sisäänrakennettuun säiliöön, säiliö täyttyy yhdestä kolmeen kertaan päivittäin, lämmöntarpeesta riippuen.

ETA Pellettikattila sai Itävallan osavaltion Oberösterreichin innovaatiopalkinnon EnergiGeni:n vuonna 2008. Palkinnon jakoi Itävallan maa- ja metsätalousministeriö. Seuraavana vuonna ETA sai ensimmäisenä biopolttoainekattiloita valmistavana yrityksenä maailman vanhimman tuotteiden ja palveluiden ympäristömerkin ns. “sinisen enkelin”. Ruotsin Energiaviraston testissä tultiin tulokseen, että ETA Pellettikattilalla on korkein hyötysuhde niin täysteholla kuin pienemmälläkin verrattuna 10:een toiseen pellettikattilaan. Testissä kävi myös ilmi, että ETA:n pellettikattilalla on matalimmat hiilimonoksidi- ja pölypäästöt. Voit lukea lisää Ruotsin Energiaviraston sivuilta (Energimyndigheten).

Pelletit ovat kannattava polttoaine matalan kosteuspitoisuutensa ja korkean energiapitoisuutensa ansiosta. Alla näet hintavertailun öljykattilalämmityksen ja pellettikattilalämmityksen välillä. Lämmöntuotto koskee kolmea rakennusta, yhteensä 1 400 neliömetriä. Vuoden aikana kuluu 20 kuutiometriä öljyä tai 40 tonnia pellettejä.

Puukattila ETA SH

Nykyaikainen tekniikka helpottaa lämmitystä ja ylläpitoa. Lämmönvaihdin puhdistetaan kolmella puhdistuskahvan vetäisyllä ja halot syttyvät automaattisesti kattilan tulipesässä.

Puukattila ETA SH

Punainen diodi loistaa ohjaimessa, kun halot ovat palaneet loppuun. Alipainepuhallin käynnistyy halkojen täytön alkaessa, jotta savu ja pöly eivät pääse pannuhuoneeseen. Oviaukon yläosassa on ilmaluukku, jonne savu imeytyy ja poistuu lopulta savupiipusta.

Puupannu sytyttää halot automaattisesti. Puupannu jättää jokaisen päättyneen lämmityksen jälkeen tulipesän pohjalle hehkuvia hiiliä seuraavaa polttoa varten. Mikäli hiilet ovat ehtineet hiipua, puhaltaa puupannu kuumaa ilmaa sytyttääkseen uuden polttoaineen.

Puupannun puhdistus on helppoa. Kolmella puhdistusvivun vetäisyllä tuhka tippuu tuhkaastiaan ja lämmönvaihdin on puhdistettu.

Lämpötilan säätö käy järjestelmän 5,7 tuuman kosketusnäytön, tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin kautta helposti. Kosketusnäyttö on helppokäyttöinen ja se antaa sinulle kokonaiskuvan koko lämpöjärjestelmästä.

Poltto tapahtuu puupesän pohjassa. Hallitakseen ja optimoidakseen polttoa, tulee ilmavirran pysyä pienenä ja ensiö- sekä toisioilman säädön tapahtua lambda-ohjauksella. ETA:n käyttämä tekniikka mahdollistaa ison palotilan ja pitkän polttoajan. Palamiskaasut imetään pois polttopuutilasta ja sisään kuumaan palokammioon. Polttopuutilan ja palokammion välissä on rosterijossa sekundääri-ilma lämpenee ennen kuin se toimii palamishappena. Lämmön- ja tulenkestävää keramiikkaa

Jotta puu palaa maksimaalisesti, vaaditaan korkeaa lämpötilaa. Lämmön- ja tulenkestävän keramiikan ansiosta palokammion lämpötila voi olla jopa 900- 1100 °C. Jopa kaikkein sinnikkäin hiilistä, terva, palaa.

Laske energiakustannuksiasi jopa 80 % tehokkaan polttopuukattilan ja edullisen polttoaineen avulla. Jäljempänä on vertailtu polttoainekustannuksia öljykattilan ja ETA:n polttopuukattilan välillä. Lämmöntuotto on mitoitettu kolmelle rakennukselle, joiden kokonaispinta-ala on 700 neliömetriä. Vuodessa tarvitaan 10 kuutiota öljyä tai 100 kuutiota polttopuuta. Hintavertailun pohjana on käytetty ostettua koivuhalkoa. Polttopuun hinta voi vaihdella toimittajan, puulajin ja koon mukaan. Huomioi että tämä on vain hintaesimerkki (laskelma tehtiin vuonna 2015).

Avaimet käteen -ratkaisu

Kokonaispakettimme sisältää täydellisen lämmitysjärjestelmän ja käyttövalmiin kattilakeskuksen. Kattilakeskus on saatavissa kahdessa kokoluokassa: 3 x 7, 20 m tai 4 x 8 m. Pienempi keskus soveltuu 20 kW tai 130 kW kattilalle. Isompi keskus taas soveltuu 130 kW tai 240 kW kattilalle. Kattilakeskukseen mahtuu pannuhuone hake- tai pellettikattilalle sekä varasto polttoaineelle. Kattilakeskus valmistetaan asiakkaan toiveiden mukaan väri, koko ja lämmöntarve huomioiden.

Plug and play

Voimme toimittaa myös täysin varusteltuja kontteja väliaikaiseen tai pysyvään käyttöön. Konttiin mahtuu 70 kW, 90 kW tai 130 kW hake- tai pellettikattila.

Kattilakeskukseen ja konttiin sisältyy aina:

Vuokraus

Tiedämme, miten tärkeää on, että lämmitysjärjestelmä toimii. Tulipalon tai nykyisen lämpöjärjestelmän odottamattoman käyttökatkon sattuessa voimme vuokrata yrityksellesi käynnistysvalmiin kontin, jotta yrityksesi tuotanto ei keskeydy. Vuokraamme kontteja myös rakennusurakoitsijoille tilapäiseen lämmöntuotantoon rakennusprojektin ajaksi. Myös teollisuudenalat, jota sulkevat lämmön ja tuotannon ajoittain huollon ja korjaustöiden ajaksi, voivat vuokrata yhden tai useamman kontin tilapäiseen lämmöntuotantoon. Vuokrauksen aikana voimme asiakkaan pyynnöstä huolehtia myös polttoaineen täytöstä (ainoastaan pelletit, ei koske haketta) käytön helpottamiseksi.

Lisävalinnat

Standardivarusteiden lisäksi saatavissa on keskuksen GSM-hälytys, ensiapukaappi, rakennusletku, lämpöletkuja ilmanlämmitin.

Ainutlaatuinen sulkusyötin

ETA:n patentoitu sulkusyötin takaa korkean turvallisuuden takapaloja vastaan. Erotuksena tavallisiin takapalosuojiin nähden avointa yhteyttä palokammion ja polttoainevaraston kanssa ei koskaan synny. Kuumaa kaasua ei siis pääse palokammiosta kuljetusjärjestelmään, minkä ansiosta takapalo ei ole missään tilanteessa mahdollinen.

Näin sulkusyötin toimii

Syöttöruuvi kuljettaa materiaalin polttoainevarastosta pudotuskuilun yläosaan. Materiaali putoaa alas, kun sulkusyötin on avoinna ylhäältä. Koska se ei pyöri täytön aikana ja täyttö on ainoastaan 1/4, hake ei katkea, vaikka käyttäisit teollisuushaketta (G50). Mitään materiaalia ei myöskään jää tiivistepintoille, joten osien käyttöikä on siltäkin osin pitkä.

Materiaalinsiirto

Sulkusyötin pystyy käsittelemään jopa G50-kokoista haketta ongelmitta. Pitkät puunpalat rikotaan syöttimessä olevan leikkurin avulla. Virrantarve on minimaalinen ja sulkusyötin toimii samalla moottorilla kuin stoker-ruuvi.

Sulkusyöttimen pysäytin takaa pitkän käyttöiän

Materiaalin täyttö tapahtuu varastosta aina silloin kun sulkusyöttimen aukko on ylöspäin (Ø 180 mm ja 22 cm syvä). Polttoaineen siirto tapahtuu siten kosketuksetomasti sekä hiljaisesti, energiatehokkaasti ja varmasti. Sulkusyöttimen leikkuri pilkkoo pidemmät oksat ja hakepalset pieneksi. Hake ei pääse kosketuksiin syöttimen tiivistepintojen kanssa kun stokeria täytetään tai tyhjennetään.

Pyydä tarjous

Kiinnostuitko? Ota siinä tapauksessa yhteyttä! Kerromme lisää lämmitysratkaisuistamme ja valitaan yhdessä juuri sinulle sopiva kokonaisuus.

  ETUNIMI *

  SUKUNIMI *

  SÄHKÖPOSTI *

  PUH

  AIHE

  MITEN VOIMME AUTTAA?